Welcome!!!

  Welcome to Speak-up Public Speaking Club’s webpage! Purpose: This public speaking club aims to give every student an opportunity to improve their public speaking skills. The skill of public speaking is not only a step to achieve success but also a way of self-expression. AUA “Speak-up” Club is a great platform for the students to…

Armenian Women and Social Equality: Panel Discussion

On Friday, November 30, 2018, a discussion entitled “Armenian Women and Social Equality” was organized by Speak-up Club.  The aim of the event was to promote women’s participation in social life through the discussion about the current situation and possible solutions. Our Panelists were  Suzanne Daghlian, Talin Grigorian and Mica Hilson.  The moderator of the…

Dialogue with Acting Minister Hakob Arshakyan: Armenia as a Tech-Friendly Country

YEREVAN, Armenia ‒ On November 2, Hakob Arshakyan, Acting Minister of Transport, Communication and Information Technologies of the Republic of Armenia (RA), visited the American University of Armenia (AUA) to have a discussion with AUA students. The event was initiated by the Entrepreneurship and Product Innovation Center (EPIC) and hosted by the Speak-up Club at…

Discussion about the ongoing Revolution

Last Monday, a discussion about the ongoing revolution took place inside the walls of the American University of Armenia. The panelists presented their view on what is happening in Armenia and what should we expect to happen next. Though the audience participation was also highly encouraged and many questions were asked and many ideas were…

Our panelists​

    We are very pleased to present you to our panelists for the panel discussion entitled “Velvet Revolution: What is now? What is next?” Arto Vaun Arto Vaun holds an MA in English Literature from the University of Massachusetts-Boston and a Ph.D. in Creative Writing from the University of Huddersfield. He has also attended…

Եկեք զրուցենք

Հայաստանի անկախ և ինքնիշխան հանրապետության հպա՛րտ քաղաքացիներ, Դուք մասնակցեցիք Թավշյա Հեղափոխությանը և ստեղծեցիք հնարավորություն Ձեր երազանքների Հայաստանը ունենալու համար։ Այլևս, այդ երազանքը իրականանալի է։ Հիմա, առաջին ազատ ընտրություններից հետո, ճի՛շտ ժամանակն է քննարկել այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում մեր երկրում, և հասկանալ՝ թե ինչ պետք է ակնկալենք ապագայում: Այո՛, դա տեղի ունեցավ: Այո՛, մենք…